Clicky

Sèvis Resous Swen

Sant sante kominotè nou yo fyè pou yo ofri w pwogram ak sèvis sa yo ki endike anba a. Tanpri klike sou youn oswa plis nan onglet yo pou jwenn enfòmasyon konplè sou sa yo ofri. Pou plis enfòmasyon oswa kesyon, tanpri kontakte nou dirèkteman.
  1. Akèy
  2.  | 
  3. sèvis
  4.  | Gwoup Sipò pou

Gwoup Sipò pou

Sant sante kominotè nou yo fyè pou yo ofri gwoup sipò sou entènèt sa yo ak sesyon konsèy endividyèl yo. Pa gen okenn pri pou patisipe nan nenpòt nan gwoup sipò sa yo oswa sesyon yo. Pou rantre nan oswa pou plis enfòmasyon sou yon gwoup espesifik, tanpri kontakte òganizatè endividyèl yo.

Patisipan endividyèl yo dwe kontakte animatè gwoup la davans pou modpas nan gwoup la. Tanpri pran ponktyèl pou sesyon yo. Moun ki rive pi ta pase 15 minit p ap admèt.

Pou plis enfòmasyon, kesyon oswa kòmantè, tanpri kontakte nou dirèkteman.

Nan Konte Miami-Dade

Gwoup Sipò pou Timoun yo– Jedi

Deskripsyon: Pwosesis sipò gwoup pou timoun ki gen enkyetid, detrès, ak difikilte pou ajiste ak jere estrès lavi aktyèl yo.
Gwoup sib: Timoun 7 jiska 10 
Dat / Lè: Jedi a 4:00 PM
ID ZOOM: 993 9963 6397
Fasilitatè: Giselle Mallon, LMHC
Enfòmasyon pou kontakte gwoup la: 305-576-1234 Ext. 623

Nan Broward County

Gwoup Sipò MAT

Gwoup Sipò MAT – madi

Deskripsyon: Gwoup psiko-edikasyon pou pasyan k ap resevwa sèvis MAT.
Dat / Lè: Madi a 2:30 PM – 3:30 PM
ID ZOOM: 344 541 5279
Fasilitatè: Monica Samper, RMHCI, CCTP
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 195

Vwayaj nan gwoup sipò rekiperasyon

Vwayaj nan Gwoup Rekiperasyon - Mèkredi

Deskripsyon: Entwodwi DBT ak ladrès adisyonèl pou siviv pou ede moun ki gen modération ak sante mantal pou rekiperasyon apre itilizasyon sibstans.
Dat / Lè: Mèkredi nan 11:00 AM – 12:00 PM
ID ZOOM: 433 105 976
Fasilitatè: Sherly Constant, LCSW, MCAP ak Clayton Harrison, LMHC, MCAP
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 132 oswa 142

Gwoup Sipò Chagren

Gwoup Sipò Chagren – Mèkredi

Deskripsyon: Gwoup sikoedikasyon ak pwosesis pou nenpòt moun ki te gen yon moun oswa bèt kay pase apre 3 mwa akòz Covid 19, Maladi oswa sanzatann. Li se yon gwoup fèmen 12 semèn pou nenpòt moun ki nan lapenn ak/oswa blese emosyonèlman nan pèt yo.
Dat / Lè: Mèkredi a 4:30 PM – 6:00 PM
ID ZOOM: 963 691 6615
Fasilitatè: Yolianys Villalobos, LMHC, CAP ak Ethel Alvarado, LCSW
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 108 oswa 159

Gwoup Sipò pou Rekiperasyon an

Gwoup Rekiperasyon - Mèkredi

Deskripsyon: Yon gwoup pwosesis sipòte rekiperasyon ak sante mantal sante pou moun ki nan rekiperasyon apre itilizasyon sibstans.
Dat / Lè: Mèkredi a 6:00 PM – 7:00 PM
ID ZOOM: 476 421 9596
Fasilitatè: Yolianys Villalobos, LMHC, CAP
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 108

Fanm Gwoup Otonòm

Gwoup Otonòm Fanm yo – Chak dezyèm Mèkredi nan mwa a

Deskripsyon: Gwoup Otonòm Fanm yo ede fanm yo jwenn yon pi gwo sans de kontwòl nan lavi yo. Sijè yo enkli: Oto-Defann Konpòtman Sante Panse Pozitif Nitrisyon Edikasyon VIH.
Dat / Lè: Chak dezyèm Mèkredi nan Mwa a 2:00 PM – 4:00 PM
kote yo ye: 871 W Oakland Park Blvd Oakland Park, Florid 33311 
Fasilitatè: Jennifer Palmer, MSW, CRSWI
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 101

Gwoup rekiperasyon eksitan

Gwoup Rekiperasyon Stimulant - Jedi

Deskripsyon: Yon pwogram rekiperasyon entansif 30 JOU ki fèt pou gide ou reyalize byennèt fizik, mantal ak emosyonèl. Apwòch sa a konbine terapi gwoup tradisyonèl ak apwòch Matrix IOP ki baze sou anpirik ak egzèsis mouvman fizik. Detay oryantasyon yo bay nan premye reyinyon an jedi 1 novanm 10.
Dat / Lè: Gwoup kòmanse Jedi, 10 Novanm @ 10 AM
Fasilitatè: Hugo Rocchia ak Yolianys Villalobos, LMHC, CAP
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 130 oswa 108
Imel fasilitatè: yvillalobos@careresource.org

Gwoup WRAP

Gwoup Plan Aksyon pou Rekiperasyon Byennèt – Jedi

Deskripsyon: Pwosesis gwoup sipò rekiperasyon ak sante mantal sante pou moun ki nan rekiperasyon nan abi dwòg.
Dat / Lè: Jedi a 3:30 PM – 4:40 PM
ID ZOOM: 698 013 6614
Fasilitatè: Carmello Romanello, MRHCI
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 454

Gwoup Terapi Atizay

Terapi Atizay pou Rekiperasyon - Vandredi

Deskripsyon: Gwoup terapi atizay pou moun ki gen yon dyagnostik itilizasyon sibstans
Dat / Lè: Chak vandredi a 2:00 PM – 3:30 PM
ID ZOOM: 698 013 6614
Fasilitatè:  Jessmarie Gonzalez, BA
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 139

Gwoup ekspresyon kreyatif

Gwoup Ekspresyon Kreyatif - Vandredi

Deskripsyon: Yon gwoup pwosesis ibrid pou gerizon nan rekiperasyon atravè boza ekspresyon.
Dat / Lè: Chak vandredi a 2:00 PM – 3:30 PM
Fasilitatè:  Christian Carbonera, MSW, RCSWI ak Jessmarie Gonzalez, BA
Enfòmasyon kontak pou gwoup: 954-567-7141 Ext. 285 oswa 139

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics