Clicky

Nouvèl

Amelyore Angajman Pasyan ak Siveyans Remote

Pandan ke benefis ki genyen nan siveyans pasyan aleka yo te konnen pou ane, pandemi COVID-19 la te fè anpil nan yo tounen nan konsantre. Kòm peyizaj swen sante a ap kontinye chanje ak evolye, siveyans aleka pwomèt bay avantaj tou de founisè yo...

li plis

Prevansyon swisid: Yon limyè nan fènwa a

Santi w swisid pa vle di ke ou soti nan tèt ou, kase, oswa fèb. Se pa yon defo karaktè. Gen lide swisid sèlman vle di ke ou gen plis doulè pase ou ka fè fas ak nan moman sa a nan tan. Doulè sa a sanble konplètman akablan. Li ta ka...

li plis

Atizay la nan aje an sante

Lè moun anvizaje aje, yo jeneralman renmen panse a konsèp kòm byen lwen ak nan tan kap vini an byen lwen. Yo panse ke moun ki nan ane an lò yo fèb, frajil epi yo pa kontribye nan sosyete a ankò. Sepandan, nan laj modèn nou an nan medikaman ak ...

li plis

Ekonomize Tan ak Lajan: Evite Sal Ijans la

Lè oumenm oswa yon moun ou renmen malad, doulè, oswa otreman bezwen swen medikal imedya, premye enpilsyon ou gen plis chans ale nan yon sal ijans (ER). Sal ijans yo te vin premye kanpe pou swen menm si sentòm yo pa jistifye mezi ekstrèm sa yo....

li plis

Chimi pou kominote ki pi fò yo

SEMÈN NATIONAL HEALTH CENTER 2022 Pandan semèn National Health Center soti 7 pou rive 13 out, Care Resource ap bay nouvo pasyan ki pa gen asirans yon bon medikal prevantif. Bon an gen ladann yon premye egzamen medikal gratis, ak laboratwa debaz ak yon vizit swivi...

li plis

Pwoteje Sid Florid kont MPX

Vaksinasyon Pou vaksen MPX (AKA Monkeypox) toupre w, tanpri klike sou yon bouton ki anba a. Pou randevou nan Care Resource nan Oakland Park, tanpri rele 954-567-7141, Ext #198.Tès ak Tretman pou MPX Care Resource ap bay tès, tretman, ak...

li plis

Tretman injectable nan prevansyon VIH

Swen Resource kounye a ofri yon tretman Pwofilaksi Pre-Ekspozisyon (PrEP) enjekte chak de mwa nan prevansyon VIH apwouve pa Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini (FDA). PrEP se yon medikaman yo administre pou anpeche moun trape Imèn...

li plis

Rekonesans pou sèvis eksepsyonèl

Resous Swen Direktè Sante Medikal ak Konpòtman yo dwe onore ak yon Prim EPIC nan men Mental Health America of Southeast Florida. POU PUBLIKASYON IMEDYAT MIAMI, FLORID, AVRIL 2022 – Dr Thomas Smith ak Dr Sheryl Zayas nan Sant Sante Kominotè Care Resource...

li plis

Pwoteje tèt ou kont maladi menengokòk

Dapre Depatman Sante Florid, pousantaj yo ap ogmante nan kominote nou an. Maladi menengokòk se yon maladi ra, grav ki koze pa yon bakteri. Li ka lakòz menenjit, ki se yon enfeksyon nan sèvo a ak mwal epinyè a, epi li ka lakòz tou san ...

li plis

Yon Nouvo Epòk pou Resous Swen

Nou kontan anonse l apati Mèkredi 13 Avril la, sèvis limite yo pral disponib nan Sant Sante Midtown Miami ki fèk renove ki nan 3510 Biscayne Boulevard. Sèvis sa yo enkli swen medikal prensipal, sèvis sosyal, ak sèvis linkage....

li plis
Tès lakay pou VIH Enskri kounye a

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics