Clicky

Nouvèl

June is National Men’s Health Month

This health month serves as an opportunity for Care Resource to heighten awareness of preventable health problems and encourage early detection and treatment of diseases including cancer, heart disease, and depression. It is also a time to further encourage healthy...

li plis

Doxycycline Pwofilaksi apre Ekspozisyon (DoxyPEP)

Yon Fason Efektif pou Prevni MST Enfeksyon Transmèt Seksyèlman (STI) yo gaye toupatou epi afekte plizyè milyon moun chak ane. Pandan ke kèk IST ka trete ak antibyotik oswa medikaman antiviral, lòt moun yo pi grav epi yo ka gen enpak ki dire lontan sou yon ...

li plis

Me se Mwa Konsyantizasyon Sante Mantal

You Mind Matters Me se Mwa Nasyonal Konsyantizasyon Sante Mantal! Mwa sa a ogmante konsyantizasyon sou chòk ak enpak li ka genyen sou byennèt fizik, emosyonèl, ak mantal timoun, fanmi, ak kominote yo. Mwa sa a se yon moman pou gade epi reflechi sou...

li plis

Epidemi Shigella ki afekte kominote MSM

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ap avèti kominote yo sou yon ogmantasyon nan yon enfeksyon bakteri ke yo rekonèt kòm Shigella, yon maladi gastwoentestinal ki lakòz dyare ak doulè nan lestomak ki souvan akonpaye pa lafyèv ak poupou san. CDC a gen...

li plis

Care Resource anonse PDG pou pran retrèt ak siksesyon plan

Rick Siclari pou pran retrèt apre 25 ane ap sèvi kòm Direktè Jeneral Sant Sante a MIAMI, (29 mas 2023) - Care Resource te anonse ke Rick Siclari, Ofisye Chèf Egzekitif yo pou vennsenkan, ap pran retrèt. Pandan tan Siclari a, Care Resource te reponn a...

li plis

Ogmante Sèks – Afime Swen ak Fòs Pwojè

Pwogram FÒS Pwojè Care Resource a te kreye pou moun ki transganr yo pou yo ka vin pi plis twou vid ki genyen nan aksè nan sèvis sipò ak swen sante nan konte Broward ak Miami-Dade. Pwogram sa a posib grasa finansman sibvansyon Sant pou Maladi...

li plis

Gaz pou lavni Mwa Nasyonal Nitrisyonèl sa a

Care Resource ap ankouraje Sid Florid pou “Fuel for the Future” pandan Mwa Nasyonal Nitrisyon. Manje an sante ka difisil, kidonk nou te rasanble kèk nan pi bon konsèy pou ede w fè Mwa Nasyonal Nitrisyon ou an nourisan. Aktivite fizik enpòtan anpil pou...

li plis

Edike Elèv yo ak Sove Lavi

Fort Lauderdale, FL (Fevriye 2023) – An 2022, Ekip Special Purpose Outreach (SPOT) nan Care Resource, an repons a plizyè surdozaj fentanyl, te fè rechèch sou plaj Fort Lauderdale pou avèti brize prentan yo konsènan yon ogmantasyon nan dwòg lwazi ki gen danje ladan yo. ..

li plis
Tès lakay pou VIH Enskri kounye a

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics