Clicky

Nouvèl

Tretman injectable nan prevansyon VIH

Swen Resource kounye a ofri yon tretman Pwofilaksi Pre-Ekspozisyon (PrEP) enjekte chak de mwa nan prevansyon VIH apwouve pa Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini (FDA). PrEP se yon medikaman yo administre pou anpeche moun trape Imèn...

li plis

Rekonesans pou sèvis eksepsyonèl

Resous Swen Direktè Sante Medikal ak Konpòtman yo dwe onore ak yon Prim EPIC nan men Mental Health America of Southeast Florida. POU PUBLIKASYON IMEDYAT MIAMI, FLORID, AVRIL 2022 – Dr Thomas Smith ak Dr Sheryl Zayas nan Sant Sante Kominotè Care Resource...

li plis

Pwoteje tèt ou kont maladi menengokòk

Dapre Depatman Sante Florid, pousantaj yo ap ogmante nan kominote nou an. Maladi menengokòk se yon maladi ra, grav ki koze pa yon bakteri. Li ka lakòz menenjit, ki se yon enfeksyon nan sèvo a ak mwal epinyè a, epi li ka lakòz tou san ...

li plis

Yon Nouvo Epòk pou Resous Swen

Nou kontan anonse l apati Mèkredi 13 Avril la, sèvis limite yo pral disponib nan Sant Sante Midtown Miami ki fèk renove ki nan 3510 Biscayne Boulevard. Sèvis sa yo enkli swen medikal prensipal, sèvis sosyal, ak sèvis linkage....

li plis

Ede ranvèse surdozaj opioid pandan vakans prentan

An repons a ogmantasyon nan lanmò nan surdozaj opioid nan Sid Florid pandan vakans prentan, SPOT (Special Purpose Outreach Team) klinik medikal mobil te prezan pandan tout mwa mas la distribye Naloxone (Narcan), yon medikaman ki fèt rapidman ranvèse...

li plis

Avril se Mwa Konsyantizasyon STI

Plis ou konnen sitiyasyon ou pi bonè, se pi bon ou ka pwoteje sante ou. Pandan mwa sa a, sant sante tankou Care Resource rasanble ansanm pou ogmante konsyantizasyon sou enfeksyon ak maladi transmisib seksyèlman, ede diminye stigma ki gen rapò ak STI, epi bay ankourajman pou...

li plis

Asire Aksè nan Mamogram

Sant sante nou an te fè patenarya ankò ak Florida Mobile Mammography pou pwolonje opòtinite pou tès depistaj kansè nan tete ak aksè nan mamogram. Kounye a, fanm nan tout kominote a gen opòtinite pou yo jwenn plis aksè nan mamografi 3D, sa ki pèmèt yo jwenn...

li plis

7 Konsèy pou yon sezon prentan ki pi an sante

Di orevwa nan sezon fredi lè w pran solèy la epi jwi lè cho sezon prentan an. Sa a se pi bon moman pou jwenn yon nouvo kòmansman pa kreye abitid ki an sante ki pral dire pandan tout ane a. Pran swen sante ou lè w eseye konsèy senp sa yo pou yon sezon prentan ki pi an sante....

li plis

Resous Swen Lanse PrEP@Home

Care Resource te lanse PrEP@Home, yon nouvo sèvis telesante ki pèmèt pasyan ki elijib yo jwenn medikaman pre-ekspozisyon (PrEP) lakay yo. PrEP se yon grenn chak jou ki plis pase 99% efikas nan anpeche VIH. Ogmante aksè a prevansyon VIH enpòtan...

li plis
Tès lakay pou VIH Enskri kounye a

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics