Clicky

Nouvèl

Fevriye se Mwa Ameriken kè

Renmen kè ou Fevriye se Mwa Ameriken kè! Sa a se tan pafè a vin pi konsyan de sante kadyovaskilè nan lavi ou. Kenbe kè ou an sante epi konnen siy pwoblèm yo ta ka gen konesans pou sove lavi yo. Kòm kè a se senbòl nan...

li plis

Nouvèl Ane, Opòtinite Renouvle pou Sante ak Byennèt

Kòmansman yon nouvo ane se yon bon moman pou fè chanjman nan mòd vi ki an sante, abandone move abitid, ak amelyore byennèt ou. Se pa etonan ke anpil moun selebre Nouvèl Ane sa a nan rezoud yo vin an sante. Rezolisyon ki pi popilè nan nouvèl ane a gen ladan...

li plis

Konbat HPV ak tès depistaj ak vaksen

Prevansyon Papillomavirus Imèn (HPV) ak tès depistaj sante ak vaksen Mwa Konsyantizasyon Kansè Matèr la, ki rekonèt chak mwa janvye, sèvi kòm yon opòtinite pou kòmanse nouvo ane a nan plis diskite sou fason vaksen HPV ka ede anpeche kansè. HPV se pi...

li plis

Amelyore ijyèn nan bouch

Amelyore Sori ak Asire Konfò Yon bouch ki an sante se plis pase jis yon bèl souri. Li ede yon moun manje, bwè, pale ak souri. Piske sante oral ak sante jeneral yo konekte, gen yon souri an sante ka ede kenbe rès kò a an sante tou. Swen dantè...

li plis

Jounen Mondyal SIDA Miami 2022 – Gerizon Atravè Atizay

Mèsi a tout patisipan yo ki te rejwenn nou pou omaj nou 1ye Desanm Sware a se te yon moman pou sonje zanmi ak moun nou te pèdi yo epi selebre pwogrè ekstraòdinè a. Sa ki pi enpòtan, se te yon tan pou nou rekomèt tèt nou nan objektif la nan...

li plis

Ouvèti Depatman Pedyat

Avanse ak Devlopman etap enpòtan nan Timoun Depatman pedyatri nan sant sante Care Resource nan Midtown Miami, ki chita nan 3510 Biscayne Boulevard, ouvri ofisyèlman 1ye desanm 2022. Sèvis medikal pedyatrik gen ladan gadri byen, odyans pedyat,...

li plis

Novanm se Mwa Konsyantizasyon Transganr

Ranfòse Kominote Nou yo ak Abòde Swen Sante Transganr Novanm se Mwa Konsyantizasyon Transganr, yon opòtinite pou selebre, onore, ak plis kanpe ansanm ak kominote transganr ak divès sèks nou yo. An rekonesans Mwa Konsyantizasyon Transganr,...

li plis

Abòde epidemi opioid la

Relye kominote vilnerab yo nan Swen ak selebre yon ane pou sove lavi Miami, Florid (Oktòb 2022) - Care Resource Community Health Centers, Inc. selebre premye anivèsè klinik medikal mobil Ekip Objektif Espesyal (SPOT). Sa a...

li plis

Panse woz epi sove lavi

Oktòb se Mwa Konsyantizasyon Kansè Tete, yon kanpay anyèl pou ogmante konsyantizasyon ki antoure maladi a. Dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), apeprè 1 fanm sou 8 ameriken ap devlope kansè nan tete pwogrese pandan yo...

li plis

Gerizon Atravè Atizay Pandan Jounen Mondyal Sida

Nan dat 1ye desanm 2022, ant 7:00 pm - 9:30 pm, Care Resource ap òganize yon omaj pou Jounen Mondyal SIDA ak tèm, "Gerizon atravè Atizay" sou do kay sant sante Midtown Miami yo ki nan 3510 Biscayne. Boulevard. Sware a gen ladann pèfòmans dans...

li plis
Tès lakay pou VIH Enskri kounye a

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics