Clicky

  1. Akèy
  2.  | 
  3. Konsènan nou
  4.  | Konsèy Administrasyon

Konsèy Administrasyon

Russell Corbett, Prezidan/Prezidan

Ana Garcia Ph.D., Vis Prezidan

Daniel Falcon, Sekretè

Jay Beskin, trezorye

Luciana Carvalho, MCR, Manm Konsèy la

Luciana Carvalho, MCR, Manm Konsèy la

Anthony Hernandez, Manm Konsèy la

Anny Smulevich, Manm Konsèy la

Angel Gabriel Roque, BSG, Manm Konsèy la

Manm Konsèy Administrasyon Rockfeller Edouard

Rockfeller Edouard, Manm Konsèy la

Sonja Batteen (Smith), Manm Konsèy la

David Voorhees

David Voorhees, Manm Konsèy la

Pou nenpòt kesyon, kòmantè, oswa enkyetid ke ou ta renmen pataje ak Konsèy Direktè sant sante nou an, tanpri imèl theboard@careresource.org

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics