Clicky

Sèvis Resous Swen

Sant sante kominotè nou yo fyè pou yo ofri w pwogram ak sèvis sa yo ki endike anba a. Tanpri klike sou youn oswa plis nan onglet yo pou jwenn enfòmasyon konplè sou sa yo ofri. Pou plis enfòmasyon oswa kesyon, tanpri kontakte nou dirèkteman.
  1. Akèy
  2.  | 
  3. Sèvis
  4.  | Dantè Swen

Dantè Swen

Swen dantè entegre kòm yon pati nan pwogram swen prensipal ke Care Resource ofri epi li disponib nan sant sante Midtown-Miami, Oakland Park ak Little Havana.

Sèvis yo enkli egzamen dantè ak radyografi, sèvis prevantif (netwayaj), restorative (ranpli) – konpoze (blan) ak amalgam (ajan), gad lannwit ak klowòks, kouwòn ak pon, pwotèz detachable (pasyèl ak dan), operasyon minè oral oswa seleksyone. terapi kanal rasin.

Pifò sèvis yo bay sou yon echèl frè glisman ki diminye frè yo pou moun ki gen pi ba revni oswa kapasite w pou w peye.

Rele: 305.576.1234 oswa vizite pòtal pasyan nou an pou pran yon randevou, renouvle medikaman ak plis ankò.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics