Clicky

  1. Akèy
  2.  | Sèvis Acha Sant Sante

Gen anpil opòtinite pou vandè, kontraktè, ak konsiltan fè biznis ak Care Resource. Antanke yon Sant Sante 501(c) (3) san bi likratif ak ki kalifye federalman, Sant Sante a achte tout kalite founiti, materyèl, machandiz, ak sèvis; osi byen ke konstwi ak kenbe plizyè enstalasyon.

Konsèy Administrasyon an pran angajman pou pwomouvwa ak devlope relasyon biznis ak yon gran varyete biznis epi asire ke biznis minorite ak fanm posede, ansanm ak biznis lokal ki elijib, gen chans pou fè konpetisyon pou yon pati jis nan opòtinite sa yo.

Yo pibliye opòtinite sa yo sou sitwèb sa a ann akò ak politik akizisyon Sant Sante a.

Acha Sant Sante respekte nòm sa yo:

  • Konfòme ak règleman ak prensip acha etik
  • Kenbe konpetisyon ouvè ak jis
  • Kenbe spesifikasyon acha ak òf ki jis ak klè
  • Ankouraje tès / demonstrasyon materyèl / pwodwi ki ka gen valè pou sant sante a
  • Reponn tout demann san pèdi tan
  • Reflete pran avantaj de erè machann yo
  • Swiv sou livrezon ak ede, lè sa apwopriye, nan peman an rapid nan fakti

Pou wè oswa telechaje fòm konfigirasyon vandè nou an nan PDF, klike isit la

Limit responsabilite nou: Resous Swen an konfòme ak estanda akizisyon Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini yo mande yo nan 45 CFR Part 74 (OMB Circular A-110). Revizyon OMB Sikilè A-110 otomatikman enkli nan règleman akizisyon Sant Sante a.

Tès lakay pou VIH Enskri kounye a
Kite yon Omaj ki dire lontan - Limyè a rete janm bliye

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics