Clicky

pbanner2
pbanner4
pbanner7
pbanner1
pbanner5

Aksede PrEP fason w

PrEP se yon rejim grenn yon fwa chak jou ki efikas 99% nan anpeche VIH.

  • Pwosesis nou an se senp epi fasil ak ti kras oswa pa gen okenn depans soti nan pòch.
  • PrEP preskri sou Entènèt epi delivre nan pòt ou.

Konnen reyalite yo

  • PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) se yon grenn chak jou
  • PrEP se plis pase 99% efikas nan anpeche VIH
  • Egzije tès laboratwa - kounye a ou ka fasil fè yo tèt ou lakay ou
  • PrEP se pou moun ki gen VIH-negatif nenpòt sèks oswa oryantasyon seksyèl ki vle pran chaj prevansyon VIH yo.

Pwosesis PrEP@Home:

1. Ranpli kesyonè nou an

Reponn yon kesyonè senp sou istwa sante ou. Ekip PrEP nou an ap kontakte ou pou konplete pwosesis la. Nan kèk ka, ou ka bezwen plis tès laboratwa an pèsòn.*

2. Tès pwòp tèt ou nan kay la

Si w kalifye, patnè laboratwa nou an ap voye pa lapòs yon twous pou tès VIH/STI ak panèl metabolik nan kay la pou w pa lapòs. Ou kolekte echantiyon yo jan yo enstriksyon yo epi poste yo tounen nan laboratwa a pou tès depistaj, lè l sèvi avèk anvlòp prepeye a.

3. Vizite ak founisè nou an atravè telesante

Yon fwa rezilta ou yo pare, founisè medikal nou an ap detèmine si PrEP bon pou ou.

4. Medikaman w la delivre rapid ak sekrè

Medikaman ou yo pral anbake diskrèman soti nan famasi a lakay ou.

5. Renouvle, repete

Ekip PrEP nou an ap kontakte w pou renouvle preskripsyon w, epi voye nouvo laboratwa.

* Si yo te janm dyagnostike ou ak epatit B oswa sifilis, ou bezwen fè ti laboratwa aktyèl la, epi laboratwa lakay ou pa bon pou ou.

Twous ou resevwa a pral bay tès debaz pou detèmine si w kalifye pou PrEP. Nan kèk ka, founisè w la ka mande tès konplè ki bezwen fè an pèsòn.

  • PrEP@Home se sèlman pou granmoun 18+ YO ki pa viv ak VIH kounye a.
  • Pou w ka jwenn preskripsyon w la, w ap bezwen premye fè tès depistaj pou VIH epi fè kèk lòt travay laboratwa tou.
  • Pou kontinye PrEP, w ap bezwen fè tès sa yo chak twa mwa.
  • Nou te rann sa fasil ak twous tès PrEP@Home nou yo gratis.

SOU AKREDITE NOU
LAB

Yo pral analize tès PrEP@Home ou yo nan laboratwa patnè nou an, Binx™. Binx se yon laboratwa dènye modèl ki espesyalize nan tès molekilè konplèks epi li akredite CAP, sa vle di li satisfè nòm Kolèj Patolojis Ameriken yo syantifikman.

Binx apwouve tou CLIA, sa ki atenn estanda bon jan kalite ak sekirite gouvènman ameriken an anba Amannman pou Amelyorasyon Laboratwa Klinik yo. Enfòmasyon pèsonèl ou yo toujou anonim epi enfòmasyon pèsonèl sante ou pwoteje dapre lwa HIPAA.

Sou sijè a nan pri

Kit ou gen asirans oswa ou pa, ekip PrEP nou yo ap ede w jwenn PrEP pou yon ti kras oswa pa koute.

Pare pou kòmanse? Reponn kèk kesyon anba a pou wè si w kalifye.

Pou asire medikaman nou preskri an sekirite pou ou, tanpri reponn onètman kèk kesyon sa yo. Repons ou yo konfidansyèl epi yo itilize sèlman pou asire w preskripsyon ak swen sa a bon pou ou. Sesyon telesante nou bay la pa ta dwe konsidere kòm yon ranplasman pou yon relasyon swen prensipal oswa yon egzamen anyèl byennèt fizik. Nou ankouraje w pou w wè doktè w omwen yon fwa pa ane.

Altènatif Google Analytics