Clicky

  1. Akèy
  2.  | Kontakte'n

Kontakte'n

Pou pran yon randevou, tanpri rele
305-576-1234
(Angle #470, Panyòl #471, Kreyòl #124)

Konte Miami-Dade

Midtown Miami (plis)
3510 Biscayne Boulevard
Miami, Florid 33137
TEL: 305-576-1234 – FAKS: 305-571-2020
Lendi, Mardi, Jedi, Vendredi 8:00 AM – 5:15 PM
Mèkredi 8: 00 AM - 7: 30 PM
Fèmen wikenn

Miami Beach (plis)
1680 Michigan Avenue, Suite 912
Miami Beach, Florid 33139
TEL: 305-534-0503
Lendi, Mardi, Jedi, Vendredi 8:00 AM – 5:00 PM
Mèkredi 8: 00 AM - 7: 00 PM
Fèmen wikenn

Ti Lahavàn (plis)
1901 SW 1st Street, 3yèm etaj
Miami, Florid 33135
TEL: 305-576-1234 – FAKS: 305-203-5231
Lendi, Mardi, Jedi, Vendredi 8:00 AM – 5:15 PM
Mèkredi 8: 00 AM - 7: 30 PM
Fèmen wikenn

Rezo Manje Pou Lavi (plis)
3510 Biscayne Boulevard, Suite 109
Miami, Florid 33137
TEL: 305-576-MANJE (3663)
FAX: 305-576-1833
Lendi, Mardi, Jedi, Vendredi 8:30 AM – 1:00 PM & 2:00 PM – 5:00 PM
Mèkredi 8:30 AM – 1:00 PM & 2:00 PM – 6:00 PM

Care Resource Famasi (plis)
1431 Alton Road, Unit C
Miami Beach, FL 33139
TEL: 786-607-1040
Lendi - Vandredi 8:30 AM - 5:30 PM
Fèmen wikenn

Konte Broward

Fort Lauderdale, Florid (plis)
871 W Oakland Park Boulevard
Fort Lauderdale, Florid 33311
TEL: 954-567-7141 – FAKS: 954-565-5624
Lendi, Mardi, Jedi, Vendredi 8:00 AM – 5:15 PM
Mèkredi 8: 00 AM - 7: 00 PM
Fèmen wikenn

Oakland Park (plis)
3160 Powerline Road
Oakland Park, FL 33309
TEL: 954-567-7141
Lendi, Madi, Jedi, Vendredi 8:30 AM – 6:00 PM
Mèkredi 8: 30 AM - 7: 00 PM
Fèmen wikenn

Dosye medikal
TEL: 305-576-1234 Ext. 136

Références
TEL: 305-576-1234 Ext. 605

Faktirasyon
TEL: 305-576-1234 Ext. 632

Renouvèlman medikaman ak pre-otorizasyon
FAX: 305-571-2025

Dosye medikal ak referans
FAX: 305-341-0942

Pou asistans apre lè, tanpri rele 305-576-1234

Pou moun ki bezwen asistans pou itilize sit entènèt nou an, tanpri rele nou nan 786-774-4477 oswa voye yon imèl ba nou nan websupport@careresource.org

Klike la a pou li Deklarasyon Konfidansyalite nou an. Pou kontakte Ofisye Konfidansyalite nou an, voye yon imèl QualityAssurance@careresource.org. Pou kesyon medya yo, tanpri kontakte Jonathan Welsh, Direktè Asosye Kominikasyon & Devlopman nan jwelsh@careresource.org.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics