Clicky

Sèvis Resous Swen

Sant sante kominotè nou yo fyè pou yo ofri w pwogram ak sèvis sa yo ki endike anba a. Tanpri klike sou youn oswa plis nan onglet yo pou jwenn enfòmasyon konplè sou sa yo ofri. Pou plis enfòmasyon oswa kesyon, tanpri kontakte nou dirèkteman.
  1. Akèy
  2.  | 
  3. Sèvis
  4.  | Lyen ak Swen

Lyen ak Swen

Lyen ak Swen

Care Resource bay sèvis swen ki santre sou kliyan yo pou nenpòt moun ki fèk dyagnostike ak VIH, ki te deja dyagnostike epi ki fèk deplase oswa ki eseye antre nan rezo sant sante nou an, oswa ki te abandone swen VIH pou nenpòt rezon. Anplwaye nou ki resevwa fòmasyon espesyal ap ede mobilize fòs endividyèl yo pou asire oumenm oswa moun ou renmen an rekonekte ak swen pou sove lavi yo.

Nou itilize Tretman Antiretwoviral ak Aksè a Sèvis (ARTAS) estrateji sante piblik pou asistans lyen plizyè sesyon.

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 305.576.1234 Ext #245 oswa imèl nou nan jlecounte@careresource.org

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics