Clicky

  1. Akèy
  2.  | Sit wèb aksè

Sit wèb aksè

Care Resource rekonèt enpòtans aksè nan sèvis nou yo pou tout moun. Nou fè efò kontinyèl pou asire tout pwogram nou yo aksesib pou moun ki andikape yo; enkli avèg ak moun ki gen pwoblèm vizyon.

 

Pandan ke nou fè efò pou fè sit entènèt nou an aksesib nèt, paj nou yo ka pa toujou pase tout tès sou entènèt oswa zouti validation.

Nou ankouraje fournisseurs twazyèm pati nou yo pou bay kontni aksesib sou sitwèb li yo epi n ap konsidere konfòmite ADA lè n ap chwazi fournisseurs twazyèm pati yo. Sepandan, ka gen kèk kontni twazyèm pati ki parèt sou sit entènèt nou an ki ka andeyò kapasite nou pou kontwole.

Pandan n ap kontinye fè amelyorasyon nan fonksyonalite sitwèb nou an ak kontni nou an, Depatman Maketing sant sante a ap kontinye asire ke li reflete angajman Care Resource pou aksè ak enklizyon.

Pou kesyon oswa enkyetid konsènan aksè nan sitwèb nou an oswa nenpòt lòt kesyon dirèk, tanpri kontakte Koòdonatè ADA nou an, Andres Christie (Manadjè Resous Imèn ak Sèvis Administrasyon, MBA) nan achristie@careresource.org

Pou wè politik ofisyèl nou an tanpri klike sou isit la.

Pou moun ki bezwen asistans pou itilize sitwèb careresource.org Rele: 786.774.4477 Imèl: websupport@careresource.org

Tès lakay pou VIH Enskri kounye a

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics