Clicky

Mèsi

Sipò w fè yon enpak dirèk sou kapasite pou kontinye elaji sèvis nou yo epi bay bon jan kalite swen sante pou tout moun ki nan bezwen.

Fè yon don

Nou pran swen tout moun ki nan bezwen

Kèlkeswa sitwayènte kwayans relijye sèks laj, avèk oswa san kouvèti asirans nan Care Resource nou pran swen tout moun kèlkeswa kapasite pou peye.

Fason yo bay

Gwo Sipòtè yo

Gwo Kado

Kado Planifye & Leg

Fon espesyal

Corporate Bay

Gwo Sipòtè yo

Donatè ki kontribye nan Care Resource ak yon gwo kado $5,000 oswa plis resevwa rekonesans kòm manm Keystone Society.

Rankontre Sipòtè NOU

Fason yo bay

Kado w bay Care Resource ap ede asire misyon nou ak vizyon nou pou jenerasyon k ap vini yo.

Donate sou entènèt
Klike la a pou fè don sou entènèt.
Bay pa telefòn

Tanpri rele Care Resource nan 305-576-1234 Ekst. 384

Bay pa lapòs

Tanpri download nou an fòm don ki ka enprime, ranpli li, epi voye li ak don ou bay: Care Resource Community Health Centers c/o Development, 3510 Biscayne Boulevard, Miami, Florida 33137.

Donate Securities

Aksyon, obligasyon, oswa nenpòt lòt sekirite yo ka transfere kòm kado. Yo ka asiyen dirèkteman nan Care Resource oswa transfere atravè koutye ou a. Valè sou mache mwayèn nan dat transfè a ap detèmine valè kado a pou rezon taks.

Kado sekirite apresye yo ka franchiz taks. Dediksyon an baze sou valè konplè sou mache a, epi taks sou pwofi kapital la pa dwe lè yo transfere stock nan Care Resource.

Tanpri kontakte Care Resource nan 305-576-1234 Ext 384, oswa pa imèl nan donations@careresource.org anvan ou fè yon tranzaksyon.

Fè yon kado planifye

Klike sou isit la pou plis enfòmasyon sou kalite kado ki kapab atenn objektif filantropik ou yo epi ki ka ofri w avantaj taks.

Kado Planifye & Leg

Sosyete Legacy nou an ouvri pou moun ki nonmen Care Resource kòm yon benefisyè testaman yo, plan immobilier yo, anwite kado charitab yo oswa trusts charitab yo, epi ki bay yon kado planifye $5,000 oswa plis.

Gwo Kado

Gwo kado ou yo se envestisman dirèk nan amelyore lavi moun ki pa gen desèvi nan Sid Florid. Avèk don ou yo, nou ka kontinye elaji ak amelyore sèvis pou moun ki nan bezwen yo.

Fon espesyal

Fon Building for the Future Capital nou an sipòte renovasyon ak agrandisman k ap kontinye pou sant sante nou yo nan Midtown Miami, Little Havana ak Fort Lauderdale. Avèk pwojè sa yo, nou ka bati sou istwa swen nou pou moun ki pi vilnerab nan kominote nou an.

Corporate Bay

Patenarya ak Care Resource oswa Food For Life Network se yon fason enpòtan pou kontribiye nan kominote kote anplwaye ou yo ak kliyan yo ap viv ak travay.

Patwonaj Evènman

Opòtinite parennaj antrepriz yo disponib kounye a pou Family Fridays Network Food For Life, yon kado bwat makèt chak mwa pou fanmi ki nan bezwen.

Kado Corporate

Ekip Devlopman nou an ka travay avèk ou pou kreye inisyativ pou pataje bay anplwaye yo, kliyan kle yo, machann yo ak kominote a.

Matching Gift Challenges

Kòmanse yon defi kado matche pou miltipliye enpak donasyon anplwaye ou yo bay Care Resource oswa Food For Life Network.

Òganize yon konduit lajan

Kolekte don sou non Care Resource oswa Food For Life Network.

Pou aprann plis sou benefis ki genyen nan patenarya ak Care Resource ak pou yon pake benefis koutim tanpri kontakte Jonathan Welsh, Direktè Asosye Devlopman ak Kominikasyon.

Telefòn: 305-576-1234 Ekst. 249
Imèl: jwelsh@careresource.org

Rapò Donatè yo

Nou konprann sa li pran pou trete tout moun nan epi pou nou la pou pasyan nou yo chak etap nan wout la nan vwayaj sante yo. Ak pandan prèske kat deseni, Care Resource te ekselan nan bay swen sante abòdab, bon jan kalite epi ede pasyan nou yo transfòme sante yo ak byennèt yo. An 2020, nou te bay prèske $6.2 milyon nan swen san konpansasyon ak charite.

Altènatif Google Analytics