Clicky

Jounen Mondyal SIDA Miami – Gerizon Atravè Atizay

Jounen Mondyal SIDA Miami1ye desanm 2022, ant 7:00 pm - 9:30 pm, Care Resource ap òganize yon omaj pou Jounen Mondyal SIDA ak tèm, "Gerizon Atravè Atizay” sou twa sant sante Midtown Miami yo ki sitiye nan 3510 Biscayne Boulevard.

Jou lannwit sa a gen ladann pèfòmans dans pa United Ballroom Houses of South Florida, yon seri mòso atizay yo bay ak radyan, lekti pwezi, yon viji chandèl, ak plis ankò.

Evènman sa a enkòpore kat poto pou mete fen nan epidemi an ki enkli: dyagnostik, prevansyon, tretman, ak repons. Omaj sa a se yon opòtinite pou rekonèt, onore ak selebre pwogrè medikal yo te fè pandan 30 ane ki sot pase yo.

Dapre Steven Santiago, MD, Ofisye Medikal anchèf, “Jounen Mondyal SIDA fè nou sonje ke VIH pa disparèt. Kat poto evènman an nan dyagnostik, prevansyon, tretman, ak repons yo enpòtan anpil pou ogmante konsyantizasyon, konbat prejije, ak amelyore edikasyon. Dyagnostik se yon rapèl ke gen toujou moun k ap viv ak VIH ki pa okouran. Prevansyon se yon rapèl sou nesesite pou ogmante plis metòd pou diminye pousantaj enfeksyon an. Tretman se yon rapèl ke espwa disponib pou moun ki pa konnen estati yo. Poto Repons lan enpòtan paske li se yon rapèl pou kominote a ke nouvo epidemi ap pase tout tan.”

Obsève atravè lemond nan 1ye desanm, Jounen Mondyal SIDA se moman nan ane a kote dè milyon de moun reyini ansanm atravè lemond pou komemore moun ki te pèdi nan VIH, bat bravo pou pwogrè yo te fè nan reponn a kriz yo, epi rekomande pou mete fen nan epidemi an. .

Pou kesyon medya yo, tanpri kontakte Jonathan Welsh, Direktè Asosye Kominikasyon ak Devlopman nan jwelsh@careresource.org.
Tès lakay pou VIH Enskri kounye a

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics