Clicky

Nou sèvi pasyan tout laj

Sèvis medikal Care Resource yo disponib pou tout moun. Nou pran swen gason, fanm, adolesan, pre-adolesan ak ti bebe. Kèlkeswa sitiyasyon legal ou, kapasite w pou peye, sèks, oswa laj, konte sou ekip nou an pou edike, gide, ak pran swen byennèt ou.

  1. Akèy
  2.  | 
  3. Enfòmasyon sou Pasyan
  4.  | Pasyan Pòtal

Pasyan Pòtal

Care Resource gen plezi anonse ke nan dat 7 mas 2022 nou te lanse nouvo pòtal pasyan nou an ak karakteristik avanse pou kenbe nou pi byen konekte ak pasyan nou yo.

Tout pasyan ki te anrejistre sou ansyen pòtal la ta dwe resevwa yon imèl envitasyon pou yo anrejistre pou nouvo kont pòtal yo. Li nesesè pou tout pasyan yo anrejistre sou nouvo pòtal la, paske ansyen pòtal la pa aksesib ankò.

Pou pasyan ki poko resevwa yon nouvo envitasyon pòtal pasyan, tanpri rele 305-576-1234 epi mande asistans pòtal pasyan yo.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics