Clicky

Nou sèvi pasyan tout laj

Care Resourcesèvis medikal yo disponib pou tout moun. Nou pran swen gason, fanm, adolesan, pre-adolesan ak ti bebe. Kèlkeswa sitiyasyon legal ou, kapasite w pou peye, sèks, oswa laj, konte sou ekip nou an pou edike, gide, ak pran swen byennèt ou.

  1. Akèy
  2.  | 
  3. Enfòmasyon sou Pasyan
  4.  | Pasyan Pòtal

Pasyan Pòtal

Aksede nan dosye medikal pèsonèl ou, kominike avèk founisè w, epi pran desizyon ki pi enfòme sou sante w.

  • Aksè 24/7 nan dosye sante ou
  • mande randevou ak renouvèlman preskripsyon
  • gade rezilta laboratwa ak tès yo
  • ak plis ankò ...

Pou pasyan ki poko resevwa yon nouvo envitasyon pòtal pasyan, tanpri rele 305-576-1234 epi mande asistans pòtal pasyan yo.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics