Clicky

Mèsi

Sipò w fè yon enpak dirèk sou kapasite pou kontinye elaji sèvis nou yo epi bay bon jan kalite swen sante pou tout moun ki nan bezwen.

Donate Koulye a,

Sipòtè nou yo

Donatè ki kontribye nan Care Resource ak yon gwo kado $5,000 oswa plis resevwa rekonesans kòm manm Keystone Society. Aprann plis

Vizyonè ($100,000-$999,999)
Pyè B. Cinelli, MD

Fondatè ($50,000-$99,999)
Walgreens

Patwon yo ($25,000-$49,999)
Dirèk sekou
Whole Foods Market Inc. Pwogram Corporate Giving*
Broadway Cares/Equity Fights SIDA
Clear Health Alliance
Fanmi Dwayne Wade

Sipòtè ($10,000-$24,999)
Janssen famasetik
Donatè anonim*
Asosyasyon Nasyonal Sant Sante Kominotè ak TD Bank
PriceSmart Inc.*
ViiV Swen Sante
Wells Fargo

Zanmi ($5,000-$9,999)
MAC Viva Glam Fon
Publix*
Sou entènèt jwèt Joy Fishman
Edikasyon Betty a SIDA
Donatè anonim

Woulo onè kado an kalite ($10,000 ak pi wo)
Plake*
Sèvis Manje Gordon*
Dirèk sekou

Patwonaj medya yo ($10k an kalite oswa plis)
iHeartRadio
Magazin otspo
Anviwònman Magazin
Magazin Fil

Investisè
– Broward Behavioral Health Coalition, Inc. (BBHC)
– Konte Broward
– Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC)
– Delta Dental
– Komisyon Federal Kominikasyon (FCC)
– Ajans Florid pou Administrasyon Swen Sante (AHCA)
– Depatman Lasante Florid Broward County ak Miami-Dade County
– Galaad
– Fondasyon Sante Sid Florid
– Administrasyon Resous ak Sèvis Sante (HRSA)
– Human
– Opòtinite Lojman pou Moun ki gen SIDA (HOPWA): City of Ft. Lauderdale ak vil Miami
– Fondasyon Merck
– Pwogram Ryan White VIH/SIDA: Broward ak Konte Miami-Dade
– United Way of Broward
– United Way nan Miami-Dade

patnè pou
– Sant Arianna a
– Sant Sante Borinquen
– Broward Community & Family Health Centers Inc. (BFHC)
– Broward House, Inc.
– Broward Partnership for the Homeless, Inc.
– Vil Miami Beach
– ConnectFamilias, Inc.
– Family Action Movement Network (FANM)
– Nouri Sid Florid
– Asosyasyon Sant Sante Kominotè Florid yo (FACHC)
– Inivèsite Entènasyonal Florid
– Mamografi mobil Florid
– Health Choice Network (HCN)
– Sistèm Sante Kominotè Jessie Trice
– Sèvis kominotè jwif nan Sid Florid
– Latinos Salud
– Konte Miami-Dade
– Miami Diaper Bank, Inc.
– Nova Sidès Inivèsite
– OIC nan Sid Florid
– Pitit nou avni nou
– Pridelines
– Distri Lopital South Broward
– Lame delivrans lan
– South Florida Transgender Medical Consortium
- Village South, Inc.
– Kowalisyon Inite|Coalicion Unida

Pou aprann plis sou opòtinite ak benefis parennaj, tanpri kontakte Jonathan Welsh, Direktè Asosye Devlopman ak Kominikasyon nan jwelsh@careresource.org

Donasyon kimilatif ki fèt apati ane fiskal 2019-2020.
* Ki vle di Food For Life Network Food Pantry don.

 

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics