Clicky

  1. Akèy
  2.  | Covid-19

Covid-19

Vaksen COVID-19 yo disponib kounye a pou tout moun ki gen 6 mwa ak plis

Kounye a n ap administre vaksen Pfizer (5+ ak plis) COVID-19 nan tout sant sante nou yo. Pasyan Pedyat (6 mwa -11 YO) yo pral pwograme ak Pedyat la.

Pou mande vaksen COVID-19 ou a, klike sou lyen ki anba a pou w pre-enskri.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics