b'Our VisionPou elaji kontinyèl sèvis ak swen sante nou an an repons a Bezwen k ap grandi nan PG ki pa gen desèvi a 4Lèt ki soti nan CEO nou an ak difisil pou jwenn PG 6Yon Nouvo Sant Sante pou popilasyon kominotè yo nan PG 8Sove lavi ak enspire espwaSouth Florida.PG 9EPIC PrimPG 10Rekòmandasyon anyèl ak Patisipasyon PGSPG12 PG 13CdC Awards Swen Resous ak Twa Gwo Sibvansyon Misyon nou an pou Prevansyon VIH Atravè edikasyon,PG 16Gwo Sipòtè, Finansè ak Patnè KominotèRechèch, swen,PG 17Ogmante Divèsite, Ekite, Enklizyon ak Apatenan tretman, ak PG 18A Nouvo Famasi En-kay pou Pasyan yo ak PG 20A Nouvo Famasi En-kay pou Pasyan yo ak PG 21A Nouvo Famasi Entèn pou Pasyan yo ak PG 22A Nouvo Famasi Entèn pou Pasyan yo ak sèvis sipò23 Nouri PG sekirite ak Amelyore Byennèt sou sante ak kalite lavi jeneral divès kominote Sid Florid nou yo ki bezwen. RAPÒ ANyèl 2021-2022 3'