b'PharmacyYon Nouvo Famasi Entèn pou Sèvis Famasi Gen ladan yo: Pasyan Yon koneksyon dirèk ak doktè w ak dosye medikal C se Resource gen yon nouvo famasi ki sitiye nan 1431 Alton Ranmasaj nan menm jou a, livrezon demen nan Road nan Miami Beach ki te ouvri ofisyèlman. Kòm pòt ou oswa dirèkteman bay founisè w yo sant sante yo kounye a gen pwòp famasi yo, biwo sa a pandan vizit ou a se yon etap enpòtan enteresan. Otomatik renouvèlman medikaman chak mwa Asistans espas Medicare Pati D Famasi Resous Swen, ki te deja konnen kòm Famasi Ou asire ke asistans kopeman Manifakti yo resevwa plis medikaman sou preskripsyon yo yon fason efikas ak nan vi prive lakay yo. Li elaji kapasite nou tou pou nou bay pasyan ki pa gen asirans sèvis swen pou moun ki pa gen asirans, siveye plan tretman jeneral yo, epi pi lwen. Opòtinite pou ranpli tout ou Malgre ke famasi a nan Miami Beach, li bay sèvis pou tout preskripsyon nou yo avèk nou, menm yon sant sante pasyan yo. An reyalite, yo ka delivre atravè FEDEX, USPS Priyorite nan men lòt founisè ki pa pa lapòs, ak atravè sèvis courrier lokal yo.