b'Gwo Sipòtè, Finansè ak Patnè Kominotè Nou eksprime pi gwo rekonesans nou an bay gwo sipòtè nou yo ki te fè don $5,000+, ki gen don jenere yo ede nou fòje yon avni ki pi fasil pou moun ki konte sou swen konplè ak angajman enkondisyonèl ke Care Resource bay. Ansanm,n ap transfòme lavi, yon sèl don enpòtan alafwa.KEYSTONE SOCIETYVisionariesSupportersGifts-In-Kind($100,000-$999,999) ($10,000-$24,999) Onè Roll ($10,000 ak pi wo) Peter B. yo se Foundation Community Health CentersGordon Food Services* Health Foundation of South FloridaTD BankDirect Relief Walgreens PriceSmart Inc.* Regions Bank Media Sponsors Fondatè ViiV Healthcare ($10k an kalite oswa plis)($50,000-$99,999)Wells Fargo iHeart Media Gilead Foundation Friends Hotspots Media Group Players Magazine ($5,000-$9,999) trons Bank United($25,000-$49,999)Bettys AIDS EducationDirect ReliefICF International, Inc.Broadway Cares/Equity Fights AIDSMAC Viva Glam Fund Clear Health AllianceFishman Family Foundation Dwayne Wade FamilyNaderkhani Family Foundation Whole Foods Market Inc.Publix Program*18 Corporate CARE Giving Network*XNUMX.