b'FinancialExpenditure82% Pasyan Care82% Pasyan Care13% Operational Depans 13% Ope 5% Expansion & Construction Depans rasyonèl5% Expansion & Construction82% Pasyan Care13% Operational Expenses. 5 2022 2021 22,243 19,319 2022Total Pasyan yo pran swen:2021 Total vizit yo bay pou:2022 2021 1,052Manje pou lavi 119,467 Vizit Resous Swen 2022 Pasyan 2021, Resous Manje 1,183 Pasyan 129,071, Resous Life 22,243 19,319Manje pou lavi 15,692 11,382 Vizit Resous Swen 1,183 1,052Total 129,071 119,467 Total 23,426 20,371 144,763 Pasyan Rezo 130,8492022 Resous Manje 2021C15,692, Resous Life 11,382C22,243 Resous Manje pou Kliyan 19,319C 2022 2021 23,426 20,371Total 144,763 130,849 Total 1,183 1,052Manje pou lavi 129,071 119,467 Vizit Resous Swen 15,692 11,382Vizit LifeNetwork 23,426. 20,371 Total 144,763 130,849Mezi Kalite KlinikSy 2020CY 2021CY 20222021 Mwayèn Nasyonal Mezi Kalite Klinik100%CY 2020CY 2021CY 20222021 Nasyonal Nouvo Ka VIH & Swiv%30%A100 -Ogmande100%83%96%98%Terapi StatinNouvo Ka VIH & Lyen 96 jou ak Swen61%30%78% 81%73%83%72%100% Mezi Kalite Klinik CY 100CY 100CY 2020 National Depresyon Depistaj%2021%20222021 MI & Suivi97%67%96% 61% Depistaj Kansè Tete95%92%98% 96%79%63%80%Terapi Statin78% Nouvo Ka VIH & Lyen 46 jou ak Swen81%73%72%30%Depistaj Depresyon & Swiv-Up%100%100%100% %83%97%Anyèl, HRSA mande pou FQHC yo rapòte sou done ki gen ladan pwosesis klinik ak rezilta sante kòm yon pati nan Sistèm Done Inifòm (UDS).