b'Annual HighlightsBar and Grill nan Wilton Manors, ak atgram, opòtinite pou èd legal, ak fen-Nathans Bar nan Miami Beach. Nou menm tou nou ogmante diferans sante VIH. Pou wè seri vaksinasyon fanmi COVID-19 ki te òganize a, yon moun ka vizite careresource.org.event nan sant sante nou an nan LittleHavana ki te gen atik kado org/health-videos.ak raf chak èdtan. Amelyore Sante Kolorektal ak Redui Risk Kansè Kolon Sant Sante a te ofri OBLIGATWA Asire Aksè Ekitab tès imunochimik fekal (FIT) pou pasyan ki pa gen asirans pou Vaksen ak VIH plis yon kado $20.00. Kansè kolorektal se twazyèm Mwa Konsyantizasyon Kansè Tete se òganizasyon kominotè ak kote kansè komen ak dezyèm kanpay chak ane pou ogmante adorasyon ak kontinye ogmante kòz komen lanmò kansè. konsyans ki antoure maladi a. Pou vaksinasyon ki baze sou kominote a ak pwolonje opòtinite pou kansè nan tete rankontre defi vaksinasyon yo. Sa yo selebre depistaj nasyonal sante ak aksè a patenarya mammo enkli men yo pa te gram Semèn Sant, Resous Swen patenarya ak limite a Athenahealth, Asosyasyon an Florida Mammography Mobile. nan Echanj ak Devlopman nan Pandan Semèn Sant Sante Nasyonal, Aktivite ak Patenarya, Eclair la nou te ofri nouvo pasyan pedyatri Fanm atravè kominote a Football Club, YMCA a, South san asirans sante yon lekòl kounye a ka jwenn plis aksè 3DMiami Heights Haitian Baptist sakado ak yon mamografi tounen nan lekòl gratis, ki pèmèt yo pran vaksen yo. Community Church, Miami Beach GayNational Health Center Week se yon selebrasyon anyèl Pride, My Hollywood Pride, Gay8 ak objektif Festival, Miami-Dade Gay ak ogmante plis konsyantizasyon sou Chanm Komès Madivin, misyon Sant sante Amerik yo OUTshine LGBTQ+ Film Festival, ak pandan senk deseni ki sot pase yo ak plis ankò.Unity Coalition|Coalicion Unida. Koneksyon Sante aAnplis, nou te bay manm kominote yo vaksen kont COVID-19 Seri videyo Koneksyon Sante nou an nan Horizons West Condominium te kontinye ankouraje pasyan yo ak konplèks nan Kendall Lakes, nan manm Novotelcommunity yo pou yo pran kontwòl otèl nan Brickell, epi pandan byennèt yo, montre pwogram Dr. Lilliana Vazquez-Rivera iHeartRadios Family Expo nan sèvis Bettyand yo, epi kòmanse yon liy nan Receives Juliette LoveT. Ferguson Recreational Complex enkominikasyon ak founisè medikal, Miami Garden. Vaksen yo te anplwaye, ak plis ankò. Pandan tout ane a, Prim Imanitè te bay nan etablisman LGBTQI+ seri a te montre atik tankou Nation- Founisè medikal nou an, Doktè Lilliana tankou Hunters Nightclub ak Rosiesal HIV Testing Day, pwomotè lojman nou an- Vazquez-Rivera te bay Latinos 10 CARE RESOURCE'